Octapharma - clicking the octapharma logo will load the homepage
Villkor för användande
Expandera menyn

 

Octapharma i Sverige

Octapharma är Sveriges enda tillverkare av plasmabaserade läkemedel. Vi har vårt ursprung i det svenska läkemedelsföretaget Kabi med mer än 50 års erfarenhet av forskning, tillverkning och försäljning av plasmabaserade och genteknologiskt framställda proteinläkemedel. Vår fabrik och vårt huvudkontor ligger på Kungsholmen i Stockholm. Vi är ca 500 anställda.

Octapharma Magazin, (PDF, 4,8 MB)
En informationsbroschyr om Octapharmas svenska verksamhet. Vill du beställa ditt eget ex, skicka gärna ett email till Per Eriksson, Octapharma Nordic.

Sedan Octapharma övertog verksamheten från Biovitrum år 2002 har stora investeringar gjorts, vilket medfört en kraftig expansion av tillverkningskapacitet, forskning- och utvecklingsinsatser och marknadsföringsresurser. Idag bearbetas mer än 1.000 000 liter blodplasma årligen i Stockholmsfabriken. Målet är att på några års sikt fördubbla denna volym.

Octapharma köper årligen mer än 130 000 liter blodplasma från de svenska blodcentralerna. På så sätt är företaget en integrerad del av svensk sjukvård.

Octapharma stöder svensk blodgivning läs mer >> GeBlod.nu (extern länk) genom att vara huvudsamarbetspartner till Blodomloppet (extern länk). Blodomloppet är ett motionslopp med syfte att uppmärksamma blodgivningens betydelse, som varje år anordnas på 14 platser i Sverige.

Organisation

Octapharma i Sverige är organiserat i två separata bolag; Octapharma AB och Octapharma Nordic AB. I Octapharma AB ingår forskning, teknik- och processutveckling, produktion och kvalitetskontroll. Här finns också staberna (HR, finans, IT och miljö), som arbetar för båda bolagen.

I Octapharma Nordic AB ingår marknadsföring & försäljning, information och marknadskommunikation. Octapharma Nordic har det övergripande försäljningsansvaret för Octapharmas samtliga produkter i de nordiska länderna, Ryssland, Central- och Östeuropa, samt vissa forna Sovjetstater.

Tobias Marguerre är VD för båda bolagen.

Forskning och utveckling

Octapharma har ett 20-tal forsknings- och utvecklingsprojekt i olika faser. Företagets utvecklingsenhet för genteknologiskt framställda läkemedel ligger i Stockholm och har idag ett 40-tal anställda. Även produktionen av dessa läkemedel sker i Stockholm. Det första genteknologiskt framställda läkemedlet från Octapharma är koagulationsfaktor VIII för behandling av blödarsjuka. Det produceras i en human cellinje och har gått in i klinisk utprovning.

Octapharma har också sitt centrum för avancerad virustestning i Stockholm.

Tillverkning

Tillverkning av plasmabaserade läkemedel är mycket komplex. Den består av en stegvis utfällning av proteiner (äggviteämnen) ur en bestämd mängd blodplasma, s k plasmafraktionering. En metod för detta utvecklades på 1940-talet av professor Cohn I Boston. Genom att variera temperatur, jonstyrka, pH och etanolhalt fälls de olika huvudproteinerna ut. Dessa renas sedan vidare och virussäkras före sluttillverkningen.

Regelverket och kontrollen av blodplasma och plasmabaserade läkemedel är mycket omfattande.

Läs mer >> om Kvalitet och säkerhet

Läs mer >> om den svenska plasmaverksamhetens historia.